Zgodnie z zapowiedzią Ministra Zdrowia od dnia 16 maja 2022 r. zostanie odwołany w Polsce  stan epidemii i wprowadzony  stan zagrożenia epidemicznego. Zmiana ta oznacza, że zawieszenie podatku od przychodów z budynków, tj. tzw. podatku minimalnego od budynków będzie obowiązywać do końca maja 2022 r. Natomiast od czerwca wraca obowiązek podatkowy w tym zakresie. Termin płatności podatku za czerwiec upływa 20 lipca 2022r.

Bez zmian pozostają warunki opodatkowania podatkiem minimalnym, tj. m.in.:

Przedmiot: środki trwałe w postaci budynków, które są przedmiotem umowy najmu lub podobnej;

Podstawa opodatkowania:  podatkowa wartość początkowa brutto środka trwałego (budynków) pomniejszona o 10 mln zł;

Stawka: 0,035% miesięcznie (0,42% rocznie);

Podatnicy: właściciele nieruchomości;

Obowiązek podatkowy: efektywnie powstaje u podatników, którzy ponoszą stratę podatkową lub niewielkie dochody (możliwość odliczenia podatku od zaliczki CIT/PIT).

W związku ze zmianą stanu epidemii również inne instrumenty pomocowe wprowadzone tarczami antycovidowymi ulegną dezaktualizacji, zwłaszcza dotyczące podatków dochodowych. Niemniej, część instrumentów jest przewidziana również dla stanu zagrożenia epidemicznego, a więc będą one nadal obowiązywać.

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Rafałem Kranem Rafal.Kran@mddp.pl +48 693 290 919
     
     

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

Pobierz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz