Podatek u źródła 2019 – dodatkowe obowiązki płatnika przy płatnościach powyżej 2 mln zł rocznie ponownie odroczone!

Od 1 lipca 2019 r. miały znaleźć zastosowanie zmienione zasady poboru podatku u źródła [WHT] od wypłat (m.in. dywidendy, odsetki, należności licencyjne, usługi niematerialne) przekraczających rocznie 2 mln zł na rzecz jednego zagranicznego kontrahenta – tzw. system „pay and refund”. Zgodnie z nowymi zasadami płatnik WHT byłby, co do zasady, zobowiązany do pobrania WHT według standardowej stawki (19% lub 20%) od płatności powyżej 2 mln złotych i wpłacenia pobranego podatku na rzecz właściwego urzędu skarbowego.

Jednakże, tuż przed wejściem w życie nowych zasad, 28 czerwca 2019 r. Minister Finansów opublikował rozporządzenie odraczające (pierwsze rozporządzenie odraczające zostało opublikowane 31 grudnia 2018 r. – z 1 stycznia 2019 r. na 1 lipca 2019 r.) stosowanie nowych zasady poboru WHT o kolejne pół roku. Oznacza to, że do końca 2019 r. obowiązywać będą zasady dotychczasowe reguły (m.in. obowiązek zachowania należytej staranności).

Pliki do pobrania

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z naszymi ekspertami, lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz