podatek u źródła

30 grudnia 2019 roku w Dzienniku Ustaw RP opublikowano Rozporządzenie (Rozporządzenie) zmieniające rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania zmienionych przepisów o podatku u źródła.
Odroczono do 30 czerwca 2020 r. przepisy przewidujące specyficzną procedurę rozliczania (poboru) podatku u źródła dla płatności powyżej 2 mln zł na rzecz jednego kontrahenta w roku podatkowym.

Co istotne, Rozporządzenie pozostaje bez wpływu na inne zmiany w zakresie podatku u źródła obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., m.in.: obowiązek dochowania należytej staranności przy weryfikacji warunków zastosowania niższej stawki, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku niezależnie od wysokości płatności, czy też zmianę definicji rzeczywistego właściciela, a także kwestie dodatkowego zobowiązania podatkowego czy zmiany zasad odpowiedzialności płatnika.

Co ciekawe, MF w uzasadnieniu Rozporządzenia potwierdził wcześniejszą zapowiedź nowelizacji ustawy o CIT. Zgodnie z tymi zapowiedziami, nowelizacja miałaby ograniczyć stosowanie specjalnej procedury dla wypłat powyżej 2 mln zł do płatności na rzecz podmiotów powiązanych oraz do płatności dotyczących zysków pasywnych (odsetki, należności licencyjne, dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych). Jak wskazuje treść uzasadnienia Rozporządzenia, zmian w przepisach powinniśmy się spodziewać w pierwszej połowie roku.

Warto dodać, że w związku z odroczeniem procedury przewidującej konieczność występowania o zwrot podatku oraz składania oświadczeń, nie powinny póki co występować okoliczności, w których podatnicy mogliby się narazić na surowe sankcje (od 1 stycznia 2020 r. ok. 25 mln zł lub kara pozbawienia wolności).

Źródło: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2528/1

Pliki do pobrania

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z naszymi ekspertami, lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

+48 22 322 68 88

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz