zmiany w podatkach

Podatki - zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany – czyli najważniejsze zmiany w podatkach w 2019 roku

Z szeregu spodziewanych zmian w podatkach dochodowych na rok 2019 prezentujemy 6 najważniejszych, już opublikowanych, zmian. Rozszerzony opis poszczególnych zmian, będziemy zamieszczać w kolejnych naszych publikacjach.

1. 9% stawka CIT

a. Spółki podlegające CIT z przychodami do 1,2 mln euro w roku podatkowym rozpoczynającym się po 1 stycznia 2019 r. oraz spółki rozpoczynające działalność gospodarczą od 2019 będą mogły stosować 9% stawkę CIT.

2. Koszty samochodów osobowych

a. Limit odpisów amortyzacyjnych i wydatków na ubezpieczenia samochodów osobowych, który może być uznany za koszt podatkowy zostanie podniesiony do 150 tysięcy zł, a dla samochodów elektrycznych do 225 tysięcy zł.

b. Ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów podatkowych będą podlegały również raty leasingowe oraz płatności wynikające z umów najmu i dzierżawy dotyczące samochodów osobowych. Do kosztów podatkowych będzie można zaliczyć  opłaty z tytułu używania takich samochodów wyłącznie w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 tys. zł pozostaje do wartości takiego samochodu, a w przypadku samochodów elektrycznych odpowiednio do wartości 225 tys. zł

c. Analogicznie jak w przypadku podatku VAT zostaną wprowadzone limity dotyczące wydatków związanych z eksploatacją samochodów:

  • 100%odliczenia kosztów przy wyłącznym wykorzystywaniu pojazdu do celów działalności gospodarczej,
  • 75%odliczenia kosztów przy wykorzystywaniu pojazdu do celów mieszanych (służbowo-prywatnych),
  • 20% odliczenia kosztów, przy wykorzystywaniu auta prywatnego do celów działalności gospodarczej.

3. Prawo do kosztów przy konwersji długu na kapitał

a. Podatnicy będą mogli zaliczyć wartość zobowiązania, np. wartość pożyczki, do kosztów uzyskania przychodów z tytułu wniesienia zobowiązania aportem do spółki kapitałowej, pod warunkiem, że dojedzie do faktycznego otrzymania zobowiązania (pożyczki) przez spółkę.

4. CIT – dodatkowy koszt z tytułu tzw. hipotetycznych odsetek

a. Hipotetyczne odsetki będzie można zaliczyć do kosztów podatkowych w dwóch przypadkach: zatrzymania zysku w spółce oraz wniesienia dopłat przez wspólników spółki.

b. Limit hipotetycznych odsetek wynosi 250 tysięcy zł w roku podatkowym.

5. PIT od sprzedaży nie każdej nieruchomości ze spadku

a. Sprzedaż  odziedziczonych nieruchomości będzie zwolniona z opodatkowania PIT, jeżeli nastąpi pięć lat licząc od końca roku w którym nastąpiło ich nabycie lub wybudowanie przez spadkodawcę– a nie spadkobiercę, jak to było dotychczas.

b. Koszty uzyskania przychodów ze sprzedaży nieruchomości pochodzącej ze spadku będą powiększone o  przypadające na podatnika (spadkobiercę) ciężary spadkowe oraz udokumentowane koszty nabycia lub wytworzenia poniesione przez spadkodawcę.

6. Zmiany w tzw. uldze mieszkaniowej

a. Termin wydatkowania środków przeznaczonych na własne cele mieszkaniowe zostaje wydłużony z 2 na 3 lata.

b. Do wydatków na cele mieszkaniowe można będzie można zaliczyć również wydatki poniesione na przebudowę/remont lokalu, którego podatnik nie jest właścicielem, aczkolwiek będzie on musiał zostać właścicielem lokalu przed upływem ww. okresu 3 lat.

Pliki do pobrania

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

+48 22 322 68 89

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz