Podatnik ważniejszy od konkurencji

Ile władzy powinny mieć instytucje UE, a ile organy krajowe? Podział kompetencji bywa istotny zwłaszcza wówczas, gdy władze krajowe ustanawiają podatki, a zwolnienia z tych podatków bywają interpretowane jako pomoc publiczna. W sprawach pomocy, która narusza równą konkurencję pewne kompetencje ma KE. I tu czasem dochodzi do kolizji.

Istotny w tym zakresie może być przyszły wyrok TSUE w sprawie międzynarodowej grupy kapitałowej Engie (sygn. C454/21). 4 maja Juliane Kokott, rzeczniczka generalna TSUE, zakwestionowała w swej opinii możliwość nadmiernej ingerencji władz unijnych w kwestie podatków dochodowych.

Rafał Kran, starszy menedżer, doradca podatkowy w MDDP, zauważa:

Pani rzecznik podnosi w swojej opinii ważną kwestię: pod pozorem ochrony konkurencji nie można przyznawać organom unijnym rangi najwyższej instancji, zwłaszcza w sprawach podatków niepodlegających unijnej harmonizacji. Juliane Kokott sugeruje, że kwestii pomocy publicznej nie można instrumentalizować, a Komisja Europejska i inne władze nie powinny na siłę szukać naruszeń reguł tej pomocy, byle tylko odmówić prawa do preferencji podatkowych. Może to bowiem naruszać nie tylko krajowe przepisy podatkowe, ale nawet unijną Kartę praw podstawowych, która dotyczy także praw podatników. Jeśli TSUE podzieli opinię pani rzecznik, wyrok może mieć też znaczenie np. dla rozpatrywanej niedawno przez NSA sprawy zwolnienia z podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej (sygn. III FSK 3/22), w której też jedną z istotnych kwestii było przyznanie pomocy publicznej.

___

#WIĘCEJ w artykule w dzienniku Rzeczpospolita:

https://www.rp.pl/podatki/art38464011-podatnik-wazniejszy-od-konkurencji.