Podmiot powiązany w ujęciu podatkowym i rachunkowym

Polskie regulacje w zakresie podatków i rachunkowości różnią się od siebie i odmiennie podchodzą do definicji pojęcia podmiotu powiązanego. Warto o tym pamiętać zwłaszcza w celu prawidłowego wypełnienia obowiązków podatkowych oraz księgowych.

Celem regulacji rachunkowych jest przedstawienie rzetelnych informacji o rzeczywistym obrazie finansowym przedsiębiorstwa (uzależnionym również od wpływu podmiotów powiązanych). Z kolei w przypadku przepisów podatkowych, które dotyczą cen transferowych, celem tych przepisów jest zapewnienie rynkowego charakteru rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi (zasada arm’s length).

Chcąc zatem prawidłowo określić zakres obowiązków sprawozdawczych z obszaru rachunkowości, czy podatkowych z zakresu cen transferowych, należy wziąć pod uwagę właściwą definicję powiązań określoną w odpowiednich przepisach.

___

#WIĘCEJ w artykule Agnieszki KrzyżaniakWitolda Tomczaka w dzienniku Rzeczpospolita:

https://www.rp.pl/rachunkowosc/art38273321-podmiot-powiazany-w-ujeciu-podatkowym-i-rachunkowym.