Połączenie sióstr bez emisji, ale ze skutkiem w CIT

 

Do niedawna wydawało się oczywiste, że w przypadku połączenia bezemisyjnego nie można określić przychodu spółki przejmującej. Ostatnie interpretacje wskazują jednak, że fiskus zmienił zdanie w tej sprawie.

 

Od 15 września 2023 r. obowiązuje zmieniony art. 515[1] Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.), pozwalający na uproszczone, tzw. bezemisyjne, połączenie spółek. Jest ono dozwolone, jeśli:

  • jeden wspólnik posiada bezpośrednio lub pośrednio wszystkie udziały lub akcje w łączących się spółkach albo
  • wspólnicy łączących się spółek posiadają udziały lub akcje w tej samej proporcji we wszystkich łączących się spółkach.

W takiej sytuacji połączenie może być przeprowadzone bez przyznania udziałów albo akcji spółki przejmującej.

Rozwiązanie to na swój sposób zbliżone jest do połączenia, o którym mowa w art. 516 § 6 k.s.h., tj. przejęcia spółki jednoosobowej, w związku z którym również nie dochodzi do emisji, jakkolwiek w tym ostatnim przypadku z tej głównie przyczyny, że spółka przejmująca jest wspólnikiem spółki przejmowanej i nie ma możliwości wyemitowania udziałów – musiałaby je wyemitować sama sobie, czemu na przeszkodzie stoi art. 514 § 1 k.s.h.

Wspólnym mianownikiem obu tych sytuacji jest to, że nie dochodzi do wydania udziałów spółki przejmującej do wspólnika spółki przejmowanej.

W przypadku uproszczonego połączenia spółek sióstr, w sytuacji, w której struktura właścicielska po połączeniu w istocie nie zmienia się, tj. zarówno przed, jak i po połączeniu wspólnik posiada np. 100 proc. udziałów w spółce przejmującej, możliwość wyłączenia konieczności emisji udziałów należy uznać za całkowicie zasadną. Nie zawsze wspólnik może być zainteresowany zwiększaniem zaangażowania w spółce, w której już wszystkie udziały posiada.

 

***

#WIĘCEJ w artykule Bartosza Głowackiego w dzienniku Rzeczpospolita >
https://www.rp.pl/podatki/art40328601-polaczenie-siostr-bez-emisji-ale-ze-skutkiem-w-cit.