Połączone kompetencje prawno-podatkowe w Zespole Postępowań MDDP

MDDP rozwija się w ślad za trendami rynkowymi i potrzebami klientów. W ostatnim czasie wyraźne stało się zwiększone zapotrzebowanie na doradztwo w wybranych obszarach takich jak VAT, ceny transferowe, spory sądowe czy postępowania podatkowe. Nieprzypadkowo właśnie w tych dziedzinach MDDP rośnie szczególnie dynamicznie i jeszcze silniej integruje kompetencje swoich ekspertów.

W związku ze strategią kompleksowego doradztwa prawno-podatkowego od 1 października pracami połączonego Zespołu Postępowań pokieruje Tomasz Olkiewicz, radca prawny, równocześnie partner zarządzający kancelarią prawną MDDP Olkiewicz i Wspólnicy.

„Dynamiczne zmiany prawne i podatkowe oraz skomplikowane otoczenie, w jakim funkcjonuje współczesny przedsiębiorca, wymagają strategicznego i efektywnego zarządzania ryzykiem. Z perspektywy klienta ważne jest, aby otrzymać całościowe doradztwo zarówno w obszarach prawnych, jak i podatkowych. Dlatego zdecydowaliśmy się na połączenie i wzmocnienie zespołów prawnego i podatkowego w obszarze sporów. W ten sposób jesteśmy w stanie, niezależnie od przedmiotu sporu, świadczyć usługi na najwyższym poziomie, i osiągać sukcesy w imieniu naszych klientów” – mówi Tomasz Michalik, partner w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy.

MDDP prowadzi postępowania karne, karne skarbowe i odszkodowawcze. Zapewnia pełen zakres pomocy prawnej oraz reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych i postępowaniach przed organami podatkowymi i celno-skarbowymi, a także w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Rozwiązuje spory na wszystkich etapach, od próby ugodowego zakończenia sporu, poprzez doradztwo w zakresie gromadzenia dowodów i ich wstępnej oceny, reprezentowanie klienta, a skończywszy na przeprowadzeniu egzekucji z majątku dłużnika lub przeprowadzeniu wobec dłużnika postępowania upadłościowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz