Polska Strefa Inwestycji to system przyznawania ulg podatkowych dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje. Zastąpił on wsparcie udzielane w ramach specjalnych stref ekonomicznych (SSE).

Instrument ten uprawnia do zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT) na podstawie decyzji o wsparciu. Rozwiązania Polskiej Strefy Inwestycji są skierowane do wszystkich spółek planujących nową inwestycję, niezależnie od ich wielkości (zarówno mikro, małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorców), działających w sektorze przemysłu i nowoczesnych usług, w tym działających w sektorze IT (technika informatyczna, ang. information technology) czy prowadzących prace badawczo-rozwojowe.

Na pytania dotyczące Polskiej Strefy Inwestycji odpowiadają eksperci podatkowi MDDP:

  1. Czy istnieje możliwość jednoczesnego korzystania z zezwolenia strefowego oraz decyzji o wsparciu?
  2. Kiedy można zacząć korzystać ze zwolnienia na podstawie decyzji o wsparciu?
  3. Czy decyzję o wsparciu można uzyskać po rozpoczęciu nowej inwestycji?
  4. Czy warunki wskazane w decyzji o wsparciu mogą zostać zmienione?
  5. Co w przypadku, gdy status przedsiębiorcy w trakcie obowiązywania decyzji o wsparciu ulegnie zmianie, np. z mikro na małego przedsiębiorcę? Czy wpływa to na wskaźnik maksymalnej intensywności dopuszczalnej pomocy publicznej?
  6. Czy jest możliwe jednoczesne korzystanie z decyzji o wsparciu oraz innych ulg podatkowych?
  7. Jakie są konsekwencje nieutrzymania zakończonej inwestycji przez wymagany okres?
  8. Czy wydana decyzja o wsparciu może zostać uchylona?
  9. Jakie są przykładowe wydatki, które zalicza się do kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji?
  10. Jakie warunki musi spełniać dochód, aby podlegał zwolnieniu na podstawie decyzji o wsparciu?

_____

#WIĘCEJ w artykule Bartosza Głowackiego, Konrada MedolińskiegoDariusza Fistka:
https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/58996,26-czerwca-2023/76325,Podatki-i-Ksiegowosc/863243,Polska-Strefa-Inwestycji.html.