Polski Ład 3.0. Najważniejsze zmiany w CIT [PORADNIK]

Ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zwana Polskim Ładem 3.0, wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r., a tylko niektóre jej regulacje znajdą zastosowanie do przychodów uzyskanych w 2022 r. Wiele zmian może rzeczywiście ucieszyć podatników.

W niektórych przypadkach interwencja ustawodawcy była naprawdę radykalna, bo np. w całości uchylono przepisy o ukrytej dywidendzie, które zgodnie z Polskim Ładem miały zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. Podobnie uczyniono z regulacjami dotyczącymi pośrednich transakcji rajowych, a tutaj w dodatku uchyleniu nadano moc wsteczną od 1 stycznia 2021 r.

Na pozytywną ocenę zasługuje również usunięcie licznych wątpliwości interpretacyjnych, nawet jeśli nie zawsze oznacza to wprowadzenie rozwiązań korzystniejszych dla podatników. I tak do zwiększenia liczby spółek przechodzących na estoński CIT może się przyczynić doprecyzowanie regulacji dotyczących m.in. wygaśnięcia zobowiązania z tytułu korekty wstępnej, wymogu minimalnego zatrudnienia czy terminów zapłaty podatku z tytułu zysku oraz od dochodu z przekształcenia.

Z kolei do korzystania z regulacji dotyczących polskiej spółki holdingowej może zachęcić wprowadzenie zwolnienia z opodatkowania 100 proc. (zamiast 95 proc.) przychodów z dywidend wypłacanych do polskiej spółki holdingowej oraz złagodzenie wymogów, które muszą być spełnione po stronie polskiej spółki holdingowej i spółki zależnej (krajowej lub zagranicznej).

Poradnik na temat zmian w CIT przygotowali eksperci Zespołu CIT z MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy, a w poradniku znalazły się takie tematy jak:

Cały poradnik dostępny w Dzienniku Gazecie Prawnej – link