Grupa VAT to nowe rozwiązanie dla podmiotów powiązanych, które mogą od 1 stycznia 2023 r. występować jako jeden podatnik. Podstawową korzyścią tego rozwiązania jest uproszczenie rozliczeń i poprawa płynności finansowej, ponieważ transakcje wewnątrz grupy nie są objęte VAT.

Najwięcej mogą na tym zyskać podmioty z sektora bankowo-finansowego i medycznego. Zasadniczo bowiem usługi banków, firm ubezpieczeniowych czy podmiotów z branży medycznej są zwolnione z VAT, co nie pozwala im odzyskać podatku naliczonego od zakupu towarów i usług. Utworzenie grup VAT miało rozwiązać te problemy. Statystyki pokazują jednak coś zupełnie innego.

Marek Przybylski, menedżer, doradca podatkowy, radca prawny, zauważa:

Mimo iż grupy VAT były promowane przez Ministerstwo Finansów jako rozwiązania znacznie ułatwiające rozliczanie, to jednak – ze względu na nałożenie na nie dodatkowych obowiązków oraz regulacji powodujących istotne ryzyka w rozliczaniu VAT – nie dziwi utworzenie do tej pory 21 grup VAT.

***

#WIĘCEJ na stronie Prawo.pl >
https://www.prawo.pl/podatki/dlaczego-powstalo-tylko-21-grup-vat,524069.html.