Pracujesz za granicą, ale utrzymujesz rodzinę w Polsce? Po powrocie nie skorzystasz z ulgi

 

Podatnik, który pracował przez lata za granicą, ale zachował przy tym ścisłe powiązania osobiste i gospodarcze z naszym krajem, nie skorzysta z podatkowej ulgi na powrót.

 

Dopóki bowiem w Polsce mieszka najbliższa rodzina podatnika, na której utrzymanie łoży, dopóty w oczach fiskusa tu jest jego miejsce zamieszkania.

 

Jeśli taka osoba, pracująca za granicą, wróci do kraju, ponieważ dostała tu atrakcyjną ofertę pracy albo z uwagi na sprawy rodzinne, to nie skorzysta z obowiązującego od 2022 r. zwolnienia z PIT dla powracających. Jest ono dostępne tylko wtedy, gdy mieszkający za granicą zerwał wcześniej ścisłe związki z Polską.

Takie wnioski wypływają z najnowszej interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 maja 2024 r. Eksperci mają wobec niej mieszane odczucia. Przyznają, że co do zasady argumentacja, którą zaprezentował fiskus, mogłaby być słuszna. Niekoniecznie jednak ma odniesienie do sytuacji, która została opisana we wniosku o interpretację.

 

Jaka jest opinia Anny Misiak, partnera, doradcy podatkowego w MDDP, w tym temacie?

 

Praktyka orzecznicza polskich organów podatkowych od lat wskazuje, iż o bliskich związkach z Polską decyduje miejsce zamieszkiwania najbliższej rodziny, czyli małżonka i dzieci, w tym w szczególności małoletnich. Takie założenie przesądza o braku zmiany rezydencji podatkowej.

Fakt rzadkich przyjazdów do Polski przy pozostawaniu w ciągłym kontakcie i braku separacji czy rozwodu z małżonkiem niestety będzie przesądzał o związkach z naszym krajem i utrzymywaniu tu miejsca zamieszkania. Dla zastosowania ulgi na powrót istotne byłoby zatem wykazanie braku związków z Polską przez wymagany okres i skuteczne przeniesienie rezydencji podatkowej do innego kraju.

 

#WIĘCEJ w Dzienniku Gazecie Prawnej >>
https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/9521127,pracujesz-za-granica-ale-utrzymujesz-rodzine-w-polsce-po-powrocie-ni.html.