Mimo licznych narzędzi uszczelniających VAT, przed sądy administracyjne wciąż trafiają sprawy dotyczące oszustw podatkowych, w tym przestępstw karuzelowych, nawet sprzed kilkunastu lat.

Linia orzecznicza wciąż jest niejednolita, ale najnowsze wyroki dają nadzieję na jej przechylenie na korzyść podatników. Nowych spraw jest mniej, jednak przedsiębiorcy cały czas działają w warunkach niepewności. Dlatego apelują o nową jednoznaczną metodykę należytej staranności.

Jakub Warnieło, starszy menedżer, doradca podatkowy, szef zespołu postępowań podatkowych i sądowych w MDDP, zauważa:

Przed NSA trafiają przede wszystkim sprawy z lat 2012-2017, wiele z nich po raz kolejny, co jest bardzo uciążliwe dla podatników. „Nowych” sporów jest na razie mniej, ale niewykluczone, że sporo dopiero czeka na ocenę ze strony organów podatkowych. Linia orzecznicza NSA jest zasadniczo niejednolita. W wyrokach niekorzystnych dla podatników sąd zgadza się z argumentacją organów podatkowych, iż nie jest istotne dokładne ustalenie, czy doszło do niedochowania należytej staranności w weryfikacji kontrahentów, czy też świadomego uczestnictwa w oszustwach podatkowych, gdyż w obu przypadkach konsekwencją jest brak prawa do odliczenia VAT.

Nadzieję na zmianę linii orzeczniczej na korzyść podatników dają najnowsze wyroki sądów, uwzględniające orzecznictwo TSUE. W wyrokach tych jednoznacznie stwierdza się, że rolą organu podatkowego jest jednoznaczne stwierdzenie podstawy odmowy prawa do odliczenia VAT i przeprowadzenie odpowiedniego postępowania dowodowego w celu dokładnego wykazania tylko jednej z tych przesłanek.

***

Czytaj #WIĘCEJ na Prawo.pl:

https://www.prawo.pl/podatki/jak-udowodnic-brak-udzialu-w-oszustwie-podatkowym-vat,525197.html.