należyta staranność

Przełomowa wygrana dotycząca należytej staranności

MDDP wygrało sprawę dotyczącą należytej staranności przed WSA.  Obejmowała ona zaskarżenie w sprawach dotyczących spółki z branży metalurgii i złomu, a w ogłoszonym wyroku WSA uznał, że:

  • nie jest prawdą, że podatnik ma większe możliwości weryfikacji kontrahentów niż organy państwa, jego rolą jest zabezpieczenie ryzyka biznesowego,
  • fakt, iż miało miejsce oszustwo VAT nie oznacza, że nie doszło do dostawy – należy wykazać podatnikowi brak przeniesienia prawa do dysponowania towarem jak właściciel, aby pozbawić go prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz
  • fakt kontaktów bieżących z osobą inną niż właściciel firmy nie przedstawiającą upoważnienia, nie jest tożsamy z brakiem należytej staranności,
  • rolą polskich organów podatkowych nie jest zastępowanie obcej władzy fiskalnej – potwierdzony wyjazd towaru do innego państwa UE jest wystarczający do zastosowania stawki 0% nawet, gdy odbiorcą jest inny podmiot niż wskazany na fakturze.

Przedstawione przez Wojewódzki Sąd Administracyjny tezy są przełomem w podejściu sądów do spraw karuzelowych.