wyrok dla podatników

Przełomowy dla podatników wyrok

MDDP uzyskało przełomowy dla podatników wyrok, który dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych, związanych z przychodem z tytułu aportu, wartości wierzytelności własnych (nie nabytych uprzednio od podmiotu trzeciego).

Organy podatkowe oraz sądy konsekwentnie odmawiały dotychczas prawa rozpoznania kosztów podatkowych w takiej sytuacji. Pojawiały się co prawda pojedyncze rozstrzygnięcia korzystne dla podatników, ale dotyczyły one wierzytelności pożyczkowych/kredytowych, gdzie dużo łatwiej jest uzasadnić spełnienie przesłanki “faktycznego poniesienia wydatku”.

Sprawa, którą prowadziło MDDP dotyczyła natomiast własnych wierzytelności handlowych (o wartości ponad 1 mld zł), których wytworzenie/nabycie nie wiąże się zasadniczo z poniesieniem (w sensie ścisłym) jakichkolwiek wydatków. MDDP przekonało jednak WSA w Warszawie, że kryterium “faktycznego poniesienia wydatków” należy rozumieć szeroko i że w odniesieniu do własnych wierzytelności handlowych tym wydatkiem jest wartość takiej wierzytelności rozpoznana jako przychód. Z tego właśnie względu jest to precedensowe i bardzo korzystne dla podatników rozstrzygnięcie.