Ponownie przesunięto termin wejścia w życie obowiązku poboru podatku u źródła od większości płatności, które przekroczą 2 mln zł rocznie.

Wg zapowiedzi Ministerstwa Finansów  od 1 stycznia 2022 r. obowiązywać będą jednak nie przepisy uchwalone w 2018 r. (które nadal nie weszły w życie), ale ich nowa wersja, znajdująca się obecnie w fazie projektowania (propozycja  przepisów wg informacji rządowych ma być gotowy w lipcu 2021 r.).

Rozważa się zmianę zakresu płatności podlegających obowiązkowemu poboru podatku u źródła. Jeżeli podatek będzie musiał być pobrany, podatnik (lub płatnik, jeżeli poniósł koszt podatku) będzie mógł się ubiegać o jego zwrot w specjalnej procedurze. Płatnik będzie mógł zastosować niższą niż podstawowa stawkę podatku u źródła, zwolnienie lub wyłączenie z obowiązku poboru podatku u źródła, pod dodatkowym warunkiem złożenia specjalnego oświadczenia lub jeżeli wydana zostanie opinia polskiego organu podatkowego o zastosowaniu zwolnienia z podatku u źródła. Podstawowe aspekty tych regulacji, wynikających z nowych przepisów, pozostaną bez zmian, ale nowy projekt przepisów może zmodyfikować szereg szczegółów.

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują, gdyż nie zawieszono ich stosowania,  m.in. przepisy w zakresie należytej staranności oraz zmieniona definicja rzeczywistego właściciela należności, istotne dla zastosowania niższej niż podstawowa stawki podatku u źródła, zwolnienia lub wyłączenia z obowiązku poboru podatku u źródła nie tylko dla płatności powyżej 2 mln złotych, ale wszystkich, których podatek u źródła dotyczy.

Wskazane wyżej daty graniczne będą obowiązywać/obowiązują bez względu na rok podatkowy płatnika lub odbiorcy należności (podatnika).*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Jackiem Wojtachem               Jacek.Wojtach@mddp.pl          tel. + 48 600 389 333

Konradem Medolińskim          Konrad.Medolinski@mddp.pl    tel. + 48 504 666 447

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

Pobierz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz