Przepisy podatku u źródła dotyczące płatności powyżej 2 mln zł wejdą w życie od 1 lipca 2021 r.

  1. Kolejne odroczenie wejścia w życie modelu zwrotu podatku u źródła

Wejście w życie nowych zasad poboru podatku u źródła zostało rozłożone na dwa etapy, ale data związana z etapem drugim została po raz kolejny przesunięta.

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują m.in. przepisy w zakresie należytej staranności oraz zmieniona definicja rzeczywistego właściciela należności, istotne dla zastosowania niższej niż podstawowa stawki podatku u źródła, zwolnienia lub wyłączenia z obowiązku poboru podatku u źródła.

Od 1 lipca 2021 roku (o ile nie nastąpi kolejne odroczenie wejścia przepisów w życie), w przypadku wszystkich wypłat podlegających podatkowi u źródła na rzecz danego kontrahenta, które przekroczą 2 mln zł rocznie, płatnicy zobowiązani będą, co do zasady, pobrać podatek u źródła wg ustawowej stawki. Podatnik (lub płatnik, jeżeli poniósł koszt podatku) będzie mógł się ubiegać o zwrot podatku u źródła w specjalnej procedurze. Alternatywnie, płatnik będzie mógł zastosować niższą niż podstawowa stawkę podatku u źródła, zwolnienie lub wyłączenie z obowiązku poboru podatku u źródła, pod dodatkowym warunkiem złożenia specjalnego oświadczenia lub jeżeli wydana zostanie opinia polskiego organu podatkowego o zastosowaniu zwolnienia z podatku u źródła.

Wskazane wyżej daty graniczne będą obowiązywać bez względu na rok podatkowy płatnika lub odbiorcy należności (podatnika).

Przepisy dotyczące płatności powyżej 2 mln zł rocznie w podatku CIT pierwotnie miały wejść w życie 1 stycznia 2019 r., ale odraczano je już czterokrotnie (do 1 lipca 2019 r., 1 stycznia 2020 r., 1 lipca 2020 r. i 1 stycznia 2021 r.). Obecne odroczenie jest więc już piątym z kolei.

Warto odnotować, że wejście w życie analogicznych przepisów w podatku PIT jest i było odraczane równoległe z przepisami CIT, z wyjątkiem okresu 1 lipca 2019 r. – 31 grudnia 2019 r., gdzie wyłącznie w PIT obowiązywały przepisy dotyczące płatności powyżej 2 mln zł rocznie.

 

Należy zaznaczyć, że Ministerstwo Finansów pracuje nad kompleksową nowelizacją przepisów w zakresie podatku u źródła. Obecnie podawany jest w tym aspekcie dość nieokreślony termin 2021 roku.

 

  1. Zmiana właściwości organów podatkowych

Informujemy również, że od 1 stycznia 2021 r. w sprawach zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych pobranego od nierezydentów przez płatników właściwym organem podatkowym będzie Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie.

Oznacza to, że deklaracje CIT-10Z i CIT-6R za 2020 r., wnioski o wydanie opinii w stosowaniu zwolnienia z poboru WHT, informacje IFT-2/IFT-2R za 2020 r. oraz wnioski podatników o stwierdzenie nadpłaty w WHT powinny być składane do Lubelskiego Urzędu Skarbowego

 

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z

Moniką Martą Dziedzic                   Monika.Dziedzic@mddp.pl                   tel. + 48 22 322 68 88

Pobierz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz