Raportowanie umów o dzieło od 1 stycznia 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 r. płatnicy składek są zobowiązani do informowania ZUS o umowach o dzieło zawartych z osobami fizycznymi.

 1. PODMIOTY, KTÓRYCH DOTYCZY NOWY OBOWIĄZEK

Płatnicy i osoby fizyczne, zlecające dzieło, mają obowiązek poinformować ZUS o każdej umowie o dzieło zawartej po 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem:

 • umów o dzieło zawieranych przez pracodawcę z własnym pracownikiem lub
 • umów o dzieło zawieranych przez inny podmiot z osobą, która w ramach tej umowy wykonuje pracę na rzecz własnego pracodawcy.
 1. SPOSÓB I TERMINY RAPORTOWANIA

Informacje o zawartych umowach o dzieło przekazuje się do ZUS na formularzu ZUS RUD, wskazując m.in.:

 • dane identyfikacyjne podmiotu zamawiającego dzieło,
 • dane identyfikacyjne wykonawcy umowy o dzieło,
 • przedmiot umowy,
 • datę zawarcia i datę wykonania umowy.

Formularz ZUS RUD należy przekazać do ZUS w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o dzieło. Formularz jest dostępny do wysyłki elektronicznej przez PUE.

Zgodnie z komunikatem ZUS dla każdego wykonawcy dzieła niezbędne będzie wypełnienie oddzielnego formularza ZUS RUD, przy czym w jednym formularzu ZUS RUD można wykazać informację o maksymalnie 10-ciu zawartych umowach o dzieło.

 1. DZIAŁANIA PO STRONIE PŁATNIKA

Informacje o zawartych umowach o dzieło będą ewidencjonowane przez ZUS dla celów statystycznych, a także mają służyć weryfikowaniu istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych osób wykonujących umowy nazwane umowami o dzieło

W tym kontekście warto zwrócić szczególną uwagę  po stronie płatników na:

 • wypracowanie wewnętrznych procedur, zapewniających identyfikację i terminowe zgłaszanie do ZUS zawieranych umów o dzieło,
 • przegląd zawieranych umów o dzieło pod kątem ich kwalifikacji prawnej dla celów ubezpieczeniowych i PIT,
 • weryfikację stosowanych wzorów umów do współpracy z nie-pracownikami, mając na uwadze przedmiot umowy.

 

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Anna Misiak                           Anna.Misiak@mddp.pl                          tel. +48 22 322 68 88

Rafał Sidorowicz                    Rafal.Sidorowicz@mddp.pl                   tel. +48 22 322 68 88

Pobierz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz