Reforma podatku u źródła (WHT) od 2021

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Finansów (MF) podczas spotkania z przedstawicielami przedsiębiorców wprowadzone od 2019 zasady rozliczeń w zakresie WHT (które nie są nadal stosowane w związku z kolejnymi odroczeniami na podstawie rozporządzeń) zostaną złagodzone od 2021.

MF zapowiada, że w projekcie nowelizacji, który ma wkrótce zostać opublikowany:

 1. Model rozliczeń polegający na konieczności zapłaty WHT według stawki krajowej (19% lub 20%) w odniesieniu do płatności powyżej 2 miliony zł na rzecz jednego kontrahenta i następnie możliwości wystąpienia z wnioskiem o zwrot (na którego rozpatrzenie organy podatkowe mają 6 miesięcy):
  1. nie będzie miał zastosowania do dywidend wypłacanych na rzecz polskich rezydentów,
  2. zostanie ograniczony wyłącznie do płatności:
   1. tzw. biernych (odsetki, dywidendy, należności licencyjne) – czyli z wyłączeniem usług niematerialnych,
   2. na rzecz podmiotów powiązanych.
  3. definicja rzeczywistego właściciela płatności zostanie doprecyzowana,
  4. opinia o stosowaniu zwolnienia na podstawie dyrektyw europejskich zostanie zastąpiona opinią o stosowaniu preferencji i w konsekwencji będzie można o nią wystąpić również w odniesieniu do zasad opodatkowania wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania; jednocześnie okres ochronny wydanych już opinii o stosowaniu zwolnienia zostanie wydłużony (co do zasady jest to 36 miesięcy), ponieważ z uwagi na kolejne odroczenia stosowania modelu zwrotu nie były dotychczas wykorzystywane;
  5. złagodzeniu ulegną zasady podpisywania oświadczenia polskiej spółki, że kontrahent spełnia kryteria do zastosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub zwolnienia z WHT,
  6. złagodzeniu ulegną również zasady odpowiedzialności karnej skarbowej.

Dodatkowo, MF zapowiada wydanie ostatecznej wersji objaśnień podatkowych w zakresie podatku u źródła, w których mają zostać zaadresowane m.in. kwestie należytej staranności w weryfikacji kontrahentów.

Powyższe zmiany należy uznać za krok w pozytywnym kierunku – obecne brzmienie przepisów (których stosowanie zostało zawieszone) jest bowiem bardzo restrykcyjne i stanowiłoby znaczące utrudnienie w prowadzeniu biznesu przez polskie firmy. Miałoby również negatywny wpływ na przepływy pieniężne, mając na uwadze, że ciężar ekonomiczny modelu często obciąża polskiego płatnika.

Pobierz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz