Rozliczenie CIT 2022 – najważniejsze zmiany podatkowe, o których warto pomyśleć przed zamknięciem roku

Prawidłowe rozliczenie CIT za 2022 r. wymaga uwzględnienia coraz większej liczby czynników wynikających ze zmienionych w ostatnim czasie przepisów zarówno tych zawartych w pakiecie zwanym Polskim Ładem, jak i wcześniejszych zmian podatkowych.

Wśród obowiązków, o których muszą pamiętać osoby odpowiedzialne za prawidłowe rozliczenie CIT za 2022 r. znajdują się m.in.: raportowanie strategii podatkowej, obowiązki spółek nieruchomościowych i ich udziałowców, a także podatek od przesuniętych dochodów, limity kosztów finansowania dłużnego związanych z transakcjami kapitałowymi czy limity amortyzacyjne i minimalny podatek CIT od wynajmowanych budynków dla firm z branży nieruchomości. Tym samym warto zwrócić uwagę na kolejne zagadnienia.

Ulga na złe długi

Co do tego tematu wypowiada się – Paweł Wyciślik, starszy konsultant, który zauważa:

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których kontrahenci zwlekają z uregulowaniem swoich zobowiązań pieniężnych mają możliwość zastosowania tzw. ulgi na złe długi. Jednocześnie podatnicy, którzy sami  nie zapłacili muszą, w niektórych sytuacjach, skorygować podstawę opodatkowania o wartość tych zobowiązań”.

Koszty usług niematerialnych

Z kolei w tym kontekście wspomniany ekspert podkreśla:

Dotychczasowe przepisy przewidywały, że koszty usług i praw niematerialnych, nierozliczone w danym roku na podstawie obowiązującego ograniczenia mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w kolejnych pięciu latach podatkowych, z uwzględnieniem obowiązujących limitów. Co istotne, zgodnie z zasadą ochrony praw nabytych podatnicy, którzy do końca roku 2021 nabyli prawo do odliczenia kosztów na podstawie art. 15e ustawy, zachowali to prawo także po 31 grudnia 2021 r. W konsekwencji podatnik, który do 2021 r. przekroczył limity kosztów na usługi i prawa niematerialne i był zobowiązany wyłączyć ich część z kosztów podatkowych, obecnie ma możliwość odliczenia tych kosztów w rozliczeniu za rok 2022 r.”.

Podatek od przerzucanych dochodów

Odnośnie do tego zagadnienia wypowiada się Sebastian Serowik, doradca podatkowy, menedżer, który wskazuje:

Podatek od przerzuconych dochodów został wprowadzony do ustawy o CIT w ramach Polskiego Ładu i obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. Dla podatników z rokiem podatkowym inny niż kalendarzowy pierwszym rokiem, za który należy obliczyć podatek będzie rok rozpoczęty po 31 grudnia 2021 roku. Podatek płacony jest raz do roku i jest rozliczany wraz z rocznym zeznaniem CIT.

Podatnicy powinni zatem przeanalizować swoją sytuację za 2022 rok pod kątem konieczności zapłaty podatku od przerzuconych dochodów, gdyż w przypadku roku podatkowego równego z kalendarzowym na jego rozliczenie pozostało już niewiele czasu. Termin ten upływa 31 marca 2023 r., przy czym Ministerstwo Finansów rozważa przesunięcie terminu złożenia zeznania CIT i być może też zapłaty podatku do 30 czerwca 2023 r.”.

Obowiązki raportowe

Mając na względzie to zagadnienie, warto przywołać słowa Dagmary Gawrońskiej, konsultantki, która przypomina:

Określeni przepisami podatnicy obowiązani są przygotować i opublikować na swojej stronie internetowej informację o realizacji strategii podatkowej.

Do sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej ustawodawca zobowiązał dużych podatników: podatkowe grupy kapitałowe oraz podatników, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro.

Podatnicy objęci tym obowiązkiem, mają za zadanie przygotować i podać do publicznej wiadomości informacje o realizacji strategii podatkowej do końca 12 miesiąca następującego po zakończeniu każdego roku podatkowego. Jeżeli rok podatkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, to obowiązek sporządzenia informacji za rok 2022 należy wypełnić do 31 grudnia 2023. Natomiast termin na sporządzenie informacji za rok 2021 dla większości podatników upłynął już 31 grudnia 2022 r.”.

Raportowanie spółek nieruchomościowych

Natomiast w procesie raportowania spółek nieruchomościowych, co też podnosi ekspertka, warto pamiętać, że:

Spółki nieruchomościowe oraz ich wspólnicy po raz drugi zmierzą się z obowiązkiem raportowania swojej struktury właścicielskiej. Termin na złożenie informacji za rok 2022, dla spółek o roku podatkowym równym kalendarzowemu upływa 31 marca 2023 r., a dla innych upływa z końcem trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego spółki nieruchomościowej“.

Co istotne, ustawodawca termin na raportowanie oderwał od terminu składania deklaracji podatkowej. Zatem potencjalne przesunięcie terminu składania deklaracji CIT może nie mieć wpływu na ten obowiązek raportowy.

___

#WIĘCEJ w artykule na łamach Dziennik Gazeta Prawna:

https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/58893,27-lutego-2023/75867,Podatki-i-ksiegowosc/841400,Rozliczenie-CIT-za-2022-r.—najwazniejsze-zmiany-podatkowe.html.