Rozpoczęcie biegu - dalszy bieg terminów procesowych w sprawach podatkowych

24 maja 2020 r. rozpoczną bieg lub będą biegły dalej(w zależności od tego czy decyzję, wyrok wezwanie itp. doręczono przed czy po 14 marca 2020 r.) terminy procesowe w:

  • kontrolach podatkowych,
  • kontrolach celno-skarbowych,
  • postępowaniach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej (np. o wydanie interpretacji indywidualnej),
  • postępowaniach sądowoadministracyjnych.

16 maja weszła bowiem w życie tzw. Tarcza 3.0, na mocy której uchylone zostały dotychczasowe przepisy dotyczące zawieszenia lub nierozpoczęcia biegu terminów procesowych w tego typu sprawach.

Zgodnie z ww. ustawą terminy w sprawach podatkowych biegną dalej lub rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie Tarczy 3.0 – czyli właśnie od 24 maja 2020 r.

Jeżeli zatem otrzymaliście Państwo niekorzystną decyzję, interpretację indywidualną, albo też doręczono Państwu wezwanie do przedstawienia dokumentów – niezbędne będzie podjęcie działań pomimo pouczeń, które zostały zawarte w doręczonych pismach (informujących o zawieszeniu terminów do zakończenia stanu epidemii / zagrożenia epidemicznego).

Pliki do pobrania
Pliki do pobrania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz