Rząd pracuje nad korzystnymi zmianami w ordynacji podatkowej

 

Ministerstwo Rozwoju i Technologii ma zamiar wprowadzić istotne i od dawna oczekiwane przez przedsiębiorców zmiany w ordynacji podatkowej.

 

Chodzi o uchylenie art. 70 par. 6 pkt 1, czyli likwidację przesłanki zawieszenia biegu terminu przedawnienia w związku z wszczęciem postępowania o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Dodatkowo maksymalny czas kontroli u mikroprzedsiębiorców ma być skrócony z 12 do 6 dni. Łatwiej będzie też skorzystać z ulgi badawczo rozwojowej (B+R).

W tym kontekście Jakub Warnieło, starszy menedżer, doradca podatkowy, szef zespołu postępowań podatkowych i sądowych w MDDP, podkreśla:

Uchylenie art. 70 par. 6 pkt 1 to długo oczekiwana zmiana, które nie można ocenić inaczej, niż pozytywnie. Należy mieć nadzieję, że zmiana wejdzie w życie, co będzie dużym krokiem w kierunku normalizacji relacji między podatnikami a organami podatkowymi. Obecnie podatnicy często nie mają pewności, kiedy ich zobowiązanie się przedawni. Wciąż powszechna jest bowiem praktyka polegająca na wszczynaniu postępowań karnych skarbowych pod koniec standardowego upływu terminu przedawnienia tylko po to, by doprowadzić do zawieszenia biegu terminu przedawnienia i mieć więcej czasu na wydanie decyzji podatkowej. Później takie decyzje często uchylane są przez sądy administracyjne. Na praktykę organów podatkowych niewystarczająco wpłynęła nawet uchwała siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 maja 2021 r. (sygn. I FPS 1/21). Organy podatkowe niezmiennie instrumentalnie wszczynają postępowania karne skarbowe. Dlatego też nie wyobrażam sobie innego rozwiązania niż pozytywne zaopiniowanie przez Ministerstwo Finansów tych zmian przygotowanych przez resort rozwoju.

 

***

#WIĘCEJ na Prawo.pl >

https://www.prawo.pl/podatki/rzad-pracuje-nad-korzystnymi-zmianami-w-ordynacji-podatkowej,526371.html.