Składka zdrowotna także od zagranicznych dochodów

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność zarówno w Polsce, jak i za granicą, muszą dopłacać składkę zdrowotną. ZUS wydaje w tej sprawie decyzje na podstawie złożonych w Polsce zeznań podatkowych. Jednakże konieczność dopłaty zależy od tego, czy przedsiębiorca działa w innym kraju za pośrednictwem zakładu oraz od metody unikania podwójnego opodatkowania w umowie z danym krajem.

Tym samym eksperci zwracają uwagę na konieczność wprowadzenia stałej zryczałtowanej składki zdrowotnej, która wyeliminuje powyższe problemy.

Anna Misiak, partner, doradca podatkowy w MDDP, podkreśla:

Co istotne, nie wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą za granicą muszą dopłacać składkę zdrowotną w Polsce. Wszystko zależy od tego, jaka metoda unikania podwójnego opodatkowania obowiązuje w umowie z danym krajem. W efekcie dopłacać składkę zdrowotną będą musiały osoby prowadzące biznes w krajach, w umowach z którymi stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia, np. w USA czy Holandii. Nie będą musiały dopłacać osoby prowadzące biznes za pośrednictwem zakładu w krajach, w umowach z którymi obowiązuje metoda wyłączenia z progresją, np. w Niemczech. Oznacza to nierówne traktowanie polskich rezydentów – zarówno w kwestii rozliczenia PIT jak i składki zdrowotnej – tylko na podstawie kryterium kraju, w którym uzyskują dochody.

***

#WIĘCEJ w artykule na stronie Prawo.pl >

https://www.prawo.pl/podatki/skladka-zdrowotna-od-zagranicznych-dochodow,524512.html.