SLIM VAT 2 – opublikowano nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług

6 września 2021 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1626), potocznie zwaną Pakietem SLIM VAT 2. Zmiany zawarte w nowelizacji w większości wchodzą w życie od 1 października, jednak są też wyjątki obowiązujące już od dnia następnego po opublikowaniu.

Nowelizacja wprowadza przede wszystkim korzystne dla podatników zmiany dostosowujące polskie przepisy w zakresie VAT do dwóch orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydanych w polskich sprawach w ciągu ostatniego roku:

 1. C-335/19 z dn. 15 października 2020 r. w sprawie niezgodności z regulacjami unijnymi warunków „ulgi na złe długi” – nowelizacja znosi część warunków formalnych, a dodatkowo w pewnych sytuacjach umożliwia stosowanie ulgi również gdy dłużnik jest osobą fizyczną lub podatnikiem VAT zwolnionym; termin na skorzystanie z ulgi został wydłużony z 2 do 3 lat;
 2. C-895/19 z dn. 18 marca 2021 r. w sprawie niezgodności z regulacjami unijnymi rozliczenia VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w „szyku rozstawnym” po upływie 3 miesięcy od momentu powstania obowiązku podatkowego; nowelizacja likwiduje warunek, który skutkował brakiem neutralnego rozliczenia VAT dla transakcji importu usług, wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów oraz dostaw towarów, dla których podatnikiem jest nabywca. W tym zakresie zmiany weszły w życie już od 7 września.

Ponadto nowelizacja obejmuje szereg zmian upraszczających lub doprecyzowujących, takich jak:

 • określenie zasad ujęcia korekt dotyczących importu usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca;
 • doprecyzowanie zasady przypisania transportu w przypadku transakcji łańcuchowych dotyczących eksportu towarów oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;
 • rozszerzenie liczby okresów, w których podatnik może odliczyć VAT naliczony poprzez korektę deklaracji, jeśli upłynął termin na odliczenie podatku „na bieżąco” – odliczenia można dokonać nie tylko za pierwszy okres rozliczeniowy (powstania obowiązku podatkowego/otrzymania faktur), ale również za kolejne 3 okresy;
 • umożliwienie podatnikowi, który stosuje rozliczenie VAT od importu towarów w deklaracji, na jej korektę, jeśli w pierwotnej deklaracji nie rozliczył prawidłowo podatku (zmiana weszła w życie od 7 września);
 • wprowadzenie możliwości złożenia w akcie notarialnym zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości;
 • wydłużenie terminu na złożenie do organu podatkowego informacji dotyczącej pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (VAT-26);
 • zmiana definicji „państwa członkowskiego” oraz „terytorium Unii Europejskiej”, w związku z wyjątkami jakie stosują się do Irlandii Północnej, po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Nowelizacja wprowadziła również zmiany ułatwiające podatnikom korzystania z rachunków VAT – zarówno w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług jak i ustawy Prawo bankowe:

 • umożliwiając przelew środków między rachunkami VAT prowadzonymi w różnych bankach;
 • pozwalając na uwolnienie środków przeksięgowanych z rachunku VAT na rachunek techniczny;
 • dopuszczając zgodę naczelnika urzędu skarbowego na uwolnienie środków z rachunku VAT nawet w sytuacji gdy podatnik posiada zaległości podatkowe, pod warunkiem, że są one objęte decyzją o ich odroczeniu lub rozłożeniu na raty;
 • umożliwiając zapłatę z rachunku VAT składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne rolników (KRUS).

 

 

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Tomaszem Michalikiem      Tomasz.Michalik@mddp.pl     tel.501733720

Janiną Fornalik                   Janina.fornalik@mddp.pl        tel.660 440141

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

Pobierz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz