branża szkoleniowa

Sprawa MDDP (C-319/12) - zwolnienie VAT w branży szkoleniowej

Spółka doradztwa podatkowego MDDP reprezentowała przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej Akademię Biznesu MDDP, należącą do grupy MDDP. 

TSUE w swoim orzeczeniu potwierdził stanowisko MDDP, że przepisy polskiej ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do końca 2010 r. przewidywały zbyt szeroki zakres zwolnienia dla usług szkoleniowych, a przez to były niezgodne z Dyrektywą 2006/112/WE.  Należy zaznaczyć, że nowelizacja ustawy o VAT spowodowała, że obecnie obowiązujący zakres zwolnienia jest w dużym stopniu  zgodny z prawem europejskim.

Z wyroku Trybunału wynika, że w przypadku takiego naruszenia przepisów unijnych przez krajowego ustawodawcę, podatnik ma wolny wybór – albo uznać daną czynność za podlegającą opodatkowaniu na podstawie Dyrektywy (co daje w konsekwencji możliwość odliczenia podatku naliczonego) albo też zastosować niezgodne z Dyrektywą zwolnienie od podatku wynikające z prawa krajowego (jednak bez prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z tymi czynnościami).

Za prowadzenie sprawy odpowiadał Zespół VAT kierowany przez Tomasza Michalika.