Surowe kary za bałagan w dokumentacji firmy. Czy dotyczą księgowych?

Obecnie, zgodnie z przepisami kodeksu karnego, karze pozbawienia wolności do lat trzech podlega osoba, która poprzez nieprowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej albo prowadzenie jej w sposób nierzetelny lub niezgodny z prawdą (w szczególności niszcząc, usuwając, ukrywając, przerabiając lub podrabiając dokumenty dotyczące tej działalności) wyrządza szkodę majątkową osobie fizycznej, prawnej albo jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.

  1. Czy potencjalna odpowiedzialność karna za wymienione czyny może obejmować księgowych?
  2. Czym jest dokumentacja działalności gospodarczej i co oznacza jej błędne prowadzenie?
  3. W jaki sposób można wyrządzić szkodę?
  4. W jaki sposób można popełnić ten czyn zabroniony?
  5. Jaki jest wymiar kary?

***

#WIĘCEJ na ten temat w artykule Jakuba Warnieły w Dzienniku Gazecie Prawnej >
https://www.gazetaprawna.pl/biuro-rachunkowe/artykuly/9372124,surowe-kary-za-balagan-w-dokumentacji-firmy-czy-dotycza-ksiegowych.html.