System kaucyjny: co niezwrócone, opodatkowane

Już tylko podpisu prezydenta brakuje pod ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która ma wprowadzić nowy system kaucyjny. System ten ma dotyczyć przede wszystkim opakowań z tworzyw sztucznych. Zmienią się też niektóre reguły obrotu butelkami szklanymi. Ustawa ta zmienia także przepisy o VAT od szklanych opakowań zwrotnych o objętości do 1,5 l.

W tym kontekście Marek Przybylski, menedżer, doradca podatkowy, radca prawny podkreśla:

Charakter tego podatku będzie inny niż zwykłego VAT. Nie będzie on podlegał fakturowaniu i odliczeniu. Taka w istocie sankcyjna danina może obciążyć finanse producentów napojów, a w rezultacie przełożyć się na ceny ich produktów. Takie przepisy mogą budzić wątpliwości co do ich zgodności z regułami VAT w Unii Europejskiej, niemniej jednak wszystko wskazuje na ich wejście w życie z początkiem 2025 r.

Ponadto nasz ekspert zauważa:

Zarówno producenci, jak i hurtownicy oraz detaliści powinni już dziś przyjrzeć się nowym przepisom i zastanowić się nad właściwym dostosowaniem umów dostaw napojów pod kątem nowych regulacji.

******

#WIĘCEJ w dzienniku Rzeczpospolita >

https://www.rp.pl/podatki/art39018651-system-kaucyjny-co-niezwrocone-opodatkowane.