Termin na złożenie ORD-U (informacji o umowach zawartych z nierezydentem) przeniesiony na koniec 11. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego

Rozporządzeniem Ministra Finansów z 6 marca 2023 roku (Dz.U.2023 poz. 422) zmieniono Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych.

Zgodnie z nowym brzmieniem termin na złożenie ORD-U został wydłużony do końca 11. miesiąca, licząc od zakończenia tego roku podatkowego. Zmiana ta dotyczy również informacji składanych za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2021 roku.

Tym samym, podatnicy z rokiem podatkowym równym kalendarzowemu, którzy mieli złożyć ORD-U do końca marca 2023 roku mogą wykonać swój obowiązek do końca listopada 2023 roku.

Zamiana dotyczy również podatników z rokiem podatkowym innym niż kalendarzowym. Za rok podatkowy, który rozpoczął się po 31 grudnia 2021 roku, podatnicy złożą informację ORD-U dopiero w terminie 11 miesięcy od zakończenia tego roku podatkowego.

Wprowadza zmiana nie jest jednorazowym wydłużeniem terminu na złożenie ORD-U. Zmiana ta ma charakter stały.

 

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Bartosz Głowackibartosz.glowacki@mddp.pl

+48 603 980 382

Konrad Medolińskikonrad.medoliński@mddp.pl+48 504 666 447

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.