Innowacyjność w biznesie opłaca się zarówno pod względem rynkowym, jak i podatkowym. W drugim przypadku podatki można obniżyć dzięki wpisaniu wydatków związanych z działalnością badawczo-rozwojową w koszty oraz dzięki preferencyjnemu opodatkowaniu zarobków, które są wypadkową tej działalności. Pozornie sprawa wydaje się więc prosta: programista tworzy oprogramowanie, dzięki któremu poniesione na rzecz pracy nad daną aplikacją wydatki wpisuje w koszty podatkowe, które obniżają podstawę opodatkowania. Z kolei przychody osiągnięte dzięki owocom jego pracy podlegają preferencyjnemu opodatkowaniu na zasadach IP BOX. Jednak w biznesie sprawy są bardziej złożone, co sprawia, że ulgi na innowacje często pozostają niewykorzystane.

Bartosz Głowacki, partner, doradca podatkowy w MDDP podkreśla, że:

W praktyce w większości przedsiębiorstw zachodzą procesy, które możemy zakwalifikować do działalności B+R, co jest wymuszone przez rynek. To nie muszą być innowacje na miarę nowej Doliny Krzemowej w Polsce, choć taki może być wydźwięk ulgi B+R. Brzmi poważnie, a przed oczyma przedsiębiorców pojawiają się naukowcy w laboratoriach, co często sprawia, że ulga ta nie jest wykorzystywana. Tymczasem sam fakt, że przedsiębiorstwa rozwijają się, już jest podstawą do tego, żeby szukać we własnej działalności czynności wpisujących się w termin „badania i rozwój”. Wielu podatników może odliczyć ulgę, choć nawet o tym nie wie.

Przypomnijmy, że trzy lata po wprowadzeniu ulgi na badania i rozwój stworzono odrębną preferencję – IP BOX. Przedsiębiorca w latach 2019-2022 miał wybór, czy chce zmniejszyć podstawę opodatkowania o poniesione koszty na badania i rozwój, czy preferencyjnie opodatkować dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

W dużym uproszczeniu tzw. kwalifikowane IP to prawo własności intelektualnej, które spełnia ustawowe warunki. Taki produkt lub usługa musi być wytworzona w ramach działalności B+R, podlegać ochronie prawnej i widnieć na liście kwalifikowanych praw własności intelektualnej określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ważne jest to, by produkt podlegał ochronie prawnej. Wówczas dochód osiągnięty z eksploatacji tego prawa może być objęty ulgą IP BOX, czyli opodatkowany stawką 5 proc. podatku – zauważa ekspert MDDP.

#WIĘCEJ w artykule na stronie Forbes >

https://www.forbes.pl/prawo-i-podatki/ip-box-o-tej-uldze-nie-wiedza-podatnicy-jak-podwojnie-zaoszczedzic-na-innowacjach/1r6wcmv.