Trwa spór o miliony podatku z najmu komercyjnego

Czy przedsiębiorca, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wynajmuje budynki mieszkalne, powinien płacić najwyższą czy najniższą stawkę daniny od nieruchomości?

W lipcu br. zapadły dwa wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego, z których można wyciągnąć przeciwstawne wnioski odnośnie do powyższego. Z pierwszego, wydanego 12 lipca br. (sygn. akt III FSK 250/23) wynika, że komercyjny najem budynków mieszkalnych na cele mieszkaniowe uprawnia wynajmującego do płacenia najniższej stawki daniny (nie więcej niż 1 zł od metra kwadratowego powierzchni użytkowej).

Co ciekawe, z wyroków wydanych 25 lipca br. (sygn. akt III FSK 123/23, III FSK 124/23, III FSK 125/23) wynika coś odmiennego. Według nich stawka podatku w takiej sytuacji powinna być znacznie wyższa (do 28,78 zł od metra powierzchni użytkowej).

Rafał Kran, starszy menedżer, doradca podatkowy, zauważa:

Zgadzam się z wykładnią, którą zaprezentowano w wyroku NSA z 12 lipca br. Wspomniane orzeczenie było precedensowe, bo od ponad dekady sąd kasacyjny nie prezentował podobnego stanowiska. Wyroki wydane dwa tygodnie później budzą w związku z tym pewne wątpliwości i wolałbym powstrzymać się od wyciągania z nich daleko idących wniosków, dopóki nie zostanie opublikowane ich uzasadnienie pisemne.

******

#WIĘCEJ w Dzienniku Gazecie Prawnej >

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/9289270,trwa-spor-o-miliony-podatku-z-najmu-komercyjnego.html.