TSUE rozstrzygnie spór o podatek od nieruchomości od terenów kolejowych

Naczelny Sąd Administracyjny nie wyjaśnił, czy prywatne bocznice kolejowe mogą korzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości. Zdecydował, że polskimi przepisami powinien zająć się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sprawa dotyczy spółki, która ma własną bocznicę kolejową i wykorzystuje ją do prowadzonej działalności. Może ją także udostępniać licencjonowanym przewoźnikom.

W latach 2017-2021 treść zwolnienia pozwalała na stosowanie go do zakładowych bocznic kolejowych i do całych działek gruntów, na których znajdowała się taka infrastruktura. Orzecznictwo sądowe jednoznacznie potwierdzało taką wykładnię. Jednak od 2021 r. organy podatkowe zaczęły odmawiać jego stosowania powołując się na brak notyfikacji zwolnienia przez Polskę do KE i związane z tym ryzyko udzielenia pomocy publicznej.

Była to pierwsza tego rodzaju sprawa przed NSA. Wcześniej wojewódzkie sądy administracyjne orzekały różnie, choć ostatnio dominowało podejście korzystne dla podatników. Dwa wyroki stały się nawet prawomocne. Zagadnienie dotyczy podatku od nieruchomości na tle regulacji traktatowych i konstytucyjnych.

NSA uznał, że sprawa dotyczy kwestii fundamentalnych i wymaga skierowania pytań do TSUE. Nie zdecydowano się na uchwałę NSA, w której mógłby być podniesiony argument konstytucyjny.

Rozpatrzenie sprawy przez TSUE zajmie pewnie dłuższy czas, a aktualne postępowania zostaną zawieszone. Jeżeli wyrok będzie korzystny dla podatników to ci, którzy płacili podatek będą mieć podstawę do ubiegania się o zwrot nadpłaty. Jeżeli wyrok będzie negatywny, może to pozwolić gminom na odzyskanie podatku od podatników, którzy skorzystali ze zwolnienia.

#WIĘCEJ w artykule z komentarzem Rafała Krana na stronie dziennika Rzeczpospolita:

https://www.rp.pl/podatki/art38353231-tsue-rozstrzygnie-spor-o-podatek-od-nieruchomosci-od-terenow-kolejowych.