Tylko trzech podatników skorzystało z utrwalonej praktyki fiskusa

Konstrukcja przepisów sprawia, że podatnicy nie mają pewności, czy w ich konkretnej sprawie organ podatkowy uwzględni stanowisko przedstawione w innych interpretacjach indywidualnych.

Przepisy, które dają podatnikom możliwość korzystania z ochrony wynikającej z utrwalonej praktyki interpretacyjnej organów KAS, obowiązują już od 2017 r. W założeniu instytucja ta miała gwarantować podatnikom bezpieczeństwo prawne na wypadek, gdyby organy podatkowe zdecydowały się na zmianę wykładni przepisów (bez zmiany samych przepisów). Powołanie się na utrwaloną praktykę interpretacyjną miało zapewniać taką samą ochronę jak interpretacja ogólna, objaśnienia podatkowe ministra finansów czy interpretacja indywidualna.

Jakub Warnieło, starszy menedżer, doradca podatkowy, szef zespołu postępowań podatkowych w MDDP, zauważa, że:

Ostatecznie więc organ podatkowy może stwierdzić, że stanowisko fiskusa wcale nie jest takie jednolite, albo uzna, że przedstawione przez podatnika interpretacje zostały wydane w odmiennych stanach faktycznych.

Ryzyko, że „jednolitość” praktyki interpretacyjnej lub tożsamość stanów faktycznych zostaną zakwestionowane, jest na tyle duże, że podatnicy wolą nie opierać się tylko i wyłącznie na ochronie wynikającej z utrwalonej praktyki interpretacyjnej.

*****

#WIĘCEJ w artykule na stronie Dziennik Gazeta Prawna:

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8827584,tylko-trzech-podatnikow-skorzystalo-z-utrwalonej-praktyki-fiskusa.html.