Ulga badawczo-rozwojowa – o co pytają na szkoleniach?

W 2023 roku w Polsce dostępne są różne zachęty podatkowe w CIT, a ich celem jest stymulowanie wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki. Jednym z takich rozwiązań jest ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R).

Z ulgi tej mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy niezależnie od wielkości posiadanej firmy, którzy prowadzą działalność w tym zakresie. Mogą oni skorzystać z dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku podatników posiadających status centrum badawczo-rozwojowego, nawet do 150% kosztów kwalifikowanych.

Eksperci podatkowi MDDP w Dzienniku Gazecie Prawnej odpowiadają na pytania:

  1. Czy można korzystać z ulgi B+R oraz IP Box jednocześnie?
  2. Czy do kosztów kwalifikowanych ulgi B+R można zaliczyć wydatki na wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umów B2B?
  3. Czy do kosztów kwalifikowanych ulgi B+R można zaliczyć wydatki na wynagrodzenie pracownika w trakcie jego urlopu lub choroby?
  4. Czy działalność badawczo-rozwojowa musi być prowadzona stale? Jak rozumieć kryterium systematyczności?
  5. Co oznacza, że działalność nastawiona jest na opracowanie nowego produktu? Co jest punktem odniesienia przy definiowaniu „nowości” produktu – rynek czy działalność prowadzona przez podatnika?
  6. Czy w przypadku ulgi B+R ewidencja czasu pracy jest dobrowolna czy konieczna?
  7. Czy amortyzacja środków trwałych i koszty tzw. środków niskocennych też jest kosztem kwalifikowanym ulgi B+R?
  8. Czy można korzystać z ulgi B+R nie mając w organizacji wydzielonego specjalnego działu, komórki zajmującej się taką działalnością?

___

#WIĘCEJ w artykule Bartosza Głowackiego, Konrada MedolińskiegoDariusza Fistka:

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8699646,ulga-badawczo-rozwojowa.html.