Ulga B+R czy IP Box?

Przepisy podatkowe dotyczące ulg B+R oraz IP Box w ostatnim czasie uległy zmianom i wielu przedsiębiorców nie ma pewności, jak należy je stosować.

  • W jakich przypadkach i na jakich warunkach firma może oszczędzić dzięki najważniejszym ulgom na innowacje?
  • Czy da się zastosować jednocześnie obie preferencje podatkowe?

Skomplikowane realia podatkowe wyjaśniają eksperci podatkowi MDDP – Bartosz Głowacki, partner, doradca podatkowy oraz Konrad Medoliński, starszy menedżer, doradca podatkowy.

Możliwe stało się łączenie obu tych ulg w taki sposób, że od dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej można odliczyć koszty kwalifikowane dla ulgi B+R, które doprowadziły do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia przez podatnika tego prawa kwalifikowanego. Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy, zmiana ta miała na celu stymulowanie dalszego wzrostu nakładów na działalność badawczo-rozwojową, pobudzenie inwestycji przedsiębiorstw, szczególnie w te obszary, które mogą przyczynić się do wzmocnienia lub budowy przewagi konkurencyjnej.

Oznacza to, że przedsiębiorca spełniający warunki do skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej i opodatkowania wg stawki 5 proc. w ramach IP Box, nie musi wybierać pomiędzy dwiema podatkowymi preferencjami na innowacje. Przepisy pozwalają zatem na ich symultaniczne stosowanie.

******

#WIĘCEJ w Pulsie Biznesu >>

https://www.pb.pl/ulga-b-r-czy-ip-box-kiedy-z-ktorej-mozna-skorzystac-1194322.