Ulga IP Box i ulga sponsoringowa – o co pytają na szkoleniach?

Ulga IP Box (inaczej Innovation Box lub Patent Box) to mechanizm wprowadzony w 2019 r., który wspiera działalność badawczo-rozwojową. Ulga ta pozwala na preferencyjne opodatkowanie stawką 5% części dochodów z praw własności intelektualnej, które podlegają ochronie.

Z kolei ulga sponsoringowa, tzw. ulga na CSR, to mechanizm, który ma na celu wsparcie podmiotów działających w sferze kultury, sportu, nauki i szkolnictwa wyższego. Umożliwia ona odliczenie od podstawy opodatkowania do 50% kosztów poniesionych przez przedsiębiorców na działalność kulturalną, współpracę z uczelniami wyższymi oraz sponsoring sportowy.

Eksperci podatkowi MDDP w Dzienniku Gazecie Prawnej odpowiadają na pytania:

 1. Czy przychody z rozszerzania programów komputerowych można opodatkować w ramach ulgi IP BOX?
 2. Jakie kwalifikowane prawa własności intelektualnej objęte są IP BOX?
 3. Kiedy nie można skorzystać z IP BOX?
 4. Jakie warunki musi spełnić prawo własności intelektualnej, aby zostało uznane za kwalifikowane IP?
 5. Czy wielkość podmiotu lub staż funkcjonowania na rynku jest istotny w zakresie możliwości skorzystania z ulgi IP Box?
 6. Czy istnieje możliwość rozliczenia ulgi IP Box wstecznie?
 7. Czy mogę zaprowadzić ewidencję podatkową dla celów rozliczania IP Box po zakończeniu roku?

oraz

 1. Czy sponsoring klubu sportowego w ramach ulgi sponsoringowej jest możliwy?
 2. Czy, aby istniała możliwość skorzystania z ulgi sponsoringowej, wydatki ponoszone na działalność sportową powinny być ponoszone wyłącznie na rzecz organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej?
 3. Czy jako sponsor klubu sportowego musimy badać, na co dokładnie zostały przeznaczone przekazane przez nas pieniądze?
 4. Czy koszty poniesione na finansowanie działalności sportowej, kulturalnej lub wspierającą szkolnictwo wyższe muszą stanowić koszty uzyskania przychodów?

___

#WIĘCEJ w artykule Bartosza Głowackiego, Konrada MedolińskiegoDariusza Fistka:

https://www.gazetaprawna.pl/ksiegowosc-budzetowa/artykuly/8724312,ulga-ip-box-i-ulga-csr-o-co-pytaja-na-szkoleniach.html.