Ulga na ekspansję i ulga na IPO - pytania ze szkoleń

W 2023 r. w Polsce są dostępne różne zachęty podatkowe w CIT, których celem jest stymulowanie wzrostu polskiej gospodarki. Przykładami takich rozwiązań są ulga na pierwszą ofertę publiczną akcji (ulga na IPO) oraz ulga prowzrostowa (ulga na ekspansję). Pierwsza z nich polega na możliwości odliczenia od podstawy
opodatkowania określonej kategorii wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem pierwszej oferty publicznej (ulga dla emitenta). Druga z ulg pozwala na dodatkowe odliczenie kosztów kwalifikowanych poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów  wytworzonych przez podatnika. Na pytania dotyczące szczegółów funkcjonowania ulgi prowzrostowej oraz na IPO odpowiadają eksperci podatkowi prowadzący na Platformie Wiedzy MDDP szkolenie „Tax incentives in Polish CIT for 2023”.

Eksperci podatkowi MDDP w Dzienniku Gazecie Prawnej odpowiadają na pytania:

 1. Czy ulgę prowzrostową można stosować na etapie obliczania zaliczek na
  podatek dochodowy?
 2. Czy można skorzystać z ulgi na ekspansję w związku z produkcją „na zamówienie”, gdy produkty są wytwarzane zgodnie z wymaganiami klienta?
 3. Czy dokonanie zmian w produkowanych wcześniej produktach i
  wprowadzenie ich na rynek uprawnia do skorzystania z ulgi na ekspansję?
 4. W którym najwcześniej roku powinny zostać poniesione wydatki na
  pierwszą ofertę publiczną, aby mogły zostać uwzględnione w uldze?
 5. Czy ulga obejmuje tylko IPO, czy także SPO?
 6. Czy ulga przysługuje, jeśli ostatecznie nie dojdzie do oferty publicznej?
 7. Czy dla osób fizycznych też jest przewidziana ulga związana z pierwszą
  ofertą publiczną?

___

#WIĘCEJ w artykule Bartosza Głowackiego, Konrada MedolińskiegoDariusza Fistka w Dzienniku Gazecie Prawnej:

https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/58965,15-maja-2023/76183,Podatki-i-Ksiegowosc/856958,Ulga-na-ekspansje-i-ulga-na-IPO.html