Zmiany w prawie

Unia Europejska wprowadza zakaz świadczenia usług m.in. doradztwa podatkowego podmiotom rosyjskim

W związku z napaścią zbrojną Rosji na Ukrainę Unia Europejska przyjęła 3 czerwca 2022 r. szósty już pakiet sankcji i ograniczeń wobec Federacji Rosyjskiej.

Wśród obowiązujących od 4 czerwca 2022 r. sankcji znajduje się zakaz świadczenia (zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio) usług rachunkowych, audytowych, księgowych, doradztwa podatkowego, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania oraz usług public relations na rzecz rządu rosyjskiego oraz osób prawnych, podmiotów i organów mających siedzibę w Rosji.

Z powyższego zakazu wyłączone jest jednak świadczenie usług, które są absolutnie niezbędne do wykonywania prawa do obrony w postępowaniu sądowym oraz prawa do skutecznego środka prawnego. Zakaz nie obejmuje także świadczenia usług przeznaczonych do wyłącznego użytku osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę w Rosji, które są własnością lub są wyłącznie lub wspólnie kontrolowane przez osobę prawną, podmiot lub organ zarejestrowany lub utworzony na mocy prawa państwa członkowskiego.

 

Autor: Joanna Ryś-Bednarczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz