Unijne dyrektywy ważne dla Kowalskiego

 

Dyrektywy, rozporządzenia, Komisja Europejska, Parlament Europejski… Dla przeciętnego Polaka w codziennym życiu mogą się to wydawać pojęcia odległe, interesujące może dla prawników albo polityków. A przecież unijne prawo dotyczy często spraw codziennego życia, choć przeciętny Kowalski na ogół nie zdaje sobie z tego sprawy.

 

Zdarza się jednak, że przysłowiowy Kowalski ma problem ze spłatą kredytu zaciągniętego w obcej walucie, ponieważ kurs tejże waluty nagle poszybował w górę. I wtedy dowiaduje się, że to właśnie unijne regulacje chronią jego prawa w sporze z bankiem.

Właśnie tego dotyczyła głośna sprawa Justyny i Kamila Dziubaków, którzy w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej wygrali w 2019 r. spór z bankiem Raiffeisen. Wyrok (sygn. C-260/18) stał się precedensem dla wszystkich frankowiczów zarzucających bankom stosowanie nieuczciwych klauzul umownych. Zakazuje tego bowiem unijne prawo konsumenckie.

 

W tym kontekście Marek Przybylski, menedżer, doradca podatkowy, radca prawny w MDDP, zauważa, że:

Operatorzy platform internetowych będą mieli liczne obowiązki sprawozdawcze w zakresie informowania władz skarbowych o transakcjach zawieranych za ich pośrednictwem oraz o podmiotach zawierających te transakcje. Wdrożenie przepisów tej dyrektywy, choć opóźnione, będzie miało znaczenie także dla małych firm sprzedających za pomocą tych platform, a nawet zwykłych obywateli, udostępniających w ten sposób np. pokoje na wynajem czy sprzedających rzeczy używane. Władze skarbowe będą mogły bowiem zidentyfikować w ten sposób skalę sprzedaży i sprawdzić, czy dana osoba właściwie deklaruje odpowiadające jej dochody. Wprawdzie już dziś zdarzają się kontrole podatkowe dokonywane po przeglądzie transakcji danej osoby na popularnych portalach sprzedażowych, ale dopiero implementacja dyrektywy da administracji skarbowej nowe możliwości zbierania i przetwarzania takich danych oraz ich wymiany z innymi państwami.

 

***

#WIĘCEJ w artykule na stronie dziennika Rzeczpospolita >
https://www.rp.pl/20-lat-polski-w-ue/art40131901-unijne-dyrektywy-wazne-dla-kowalskiego.