Ustawa o Fundacji Rodzinnej czeka na publikację

6 lutego Prezydent podpisał ustawę o Fundacji Rodzinnej.

Fundacja Rodzinna po raz pierwszy pojawi się w polskim systemie prawnym i będzie stanowić narzędzie do gromadzenia majątku i zarządzania nim w interesie członków rodziny/ beneficjentów, jak też planowania sukcesji.

Fundacja rodzinna będzie definiowana jako osoba prawna, którą powołać będzie mogła wyłącznie osoba fizyczna. W związku z realizowanymi przez siebie celami fundacja rodzinna będzie mogła w ograniczonym zakresie prowadzić działalność gospodarczą, taką jak najem, uczestnictwo w spółkach, czy obrót papierami wartościowymi.

Fundacja rodzinna będzie zwolniona od podatku dochodowego do momentu dokonania świadczenia na rzecz beneficjenta. Wówczas dopiero będzie należny 15% podatek od wartości rynkowej świadczenia. Stawka podatku może wynieść 25% w sytuacji, gdy zakres prowadzenia działalności gospodarczej wykroczy poza dozwolony ustawą katalog.

Beneficjenci fundacji rodzinnej będący najbliższą rodziną fundatora nie będą zobowiązani do zapłacenia podatku dochodowego od otrzymywanych od fundacji świadczeń, w przeciwieństwie do pozostałych osób fizycznych, które będzie obciążał 15% zryczałtowany podatek dochodowy.

Zasadność oraz zakres działania fundacji rodzinnej wymagać będzie przemyślenia każdego przypadku. Ustanowienie fundacji może mieć bowiem bezpośredni wpływ na strukturę posiadanego majątku oraz sposobu zarządzania nim. Tym samym, funkcjonowanie fundacji rodzinnej będzie wymagało starannego zaplanowania wraz z odpowiednio skonstruowanym statutem.


Po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw ustawa o Fundacji Rodzinnej wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy.

MDDP i eksperci w zakresie działalności firm rodzinnych pomogą w ocenie aktualnej sytuacji, a także doradzą zgodnie z Państwa potrzebami w kwestii prowadzenia i konstrukcji fundacji rodzinnej.

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Justyna Bauta-Szostakjustyna.bauta-szostak@mddp.pl

+48 502 241 631

Bartosz Głowacki

bartosz.glowacki@mddp.pl

+48 603 980 382

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.