Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

Celem ustawy przywołanej w tytule jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień tzw. dyrektywy plastikowej[1]. Chodzi mianowicie o obowiązek państwa członkowskiego do zapewnienia selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych, które powstały z butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 litrów (w tym ich zakrętek i wieczek) na poziomie 77% w 2025 r. oraz 90% w 2029 r.[2]

Wprowadzający produkty w opakowaniach na napoje oraz wprowadzający bezpośrednio produkty w opakowaniach na napoje, którzy będą tworzyć system kaucyjny, będą w ramach tego systemu obowiązani do:

  1. selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych w celu osiągania wymaganych poziomów selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych;
  2. odbierania opakowań i odpadów opakowaniowych z jednostek handlu detalicznego i hurtowego oraz innych punktów zbierających opakowania i odpady opakowaniowe objęte systemem kaucyjnym;
  3. transportu opakowań do wprowadzającego produkty w opakowaniach na napoje lub wprowadzającego bezpośrednio produkty w opakowaniach na napoje oraz odpadów opakowaniowych do zakładu przetwarzania;
  4. prowadzenia ewidencji i sporządzania sprawozdań;
  5. rozliczania kaucji z jednostkami handlu detalicznego i hurtowego oraz innymi punktami zbierającymi opakowania i odpady opakowaniowe objęte systemem kaucyjnym, w szczególności finansowania wypłat kaucji dla użytkowników końcowych;
  6. finansowania kosztów zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych przez przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego i hurtowego oraz inny punkt zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych objęte systemem kaucyjnym.

Utworzenie systemu kaucyjnego wspomoże osiągnięcie celu selektywnego zbierania oraz recyklingu odpadów opakowaniowych, powstałych z opakowań produktów będących napojami, wykonanych z tworzyw sztucznych, a także ułatwi wielokrotne użycie opakowań szklanych.

#WIĘCEJ na ten temat w opracowaniu Anny Matysiak w Monitorze Podatkowym >
https://www.ksiegarnia.beck.pl/podatki/monitor-podatkowy?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAtOmsBhCnARIsAGPa5yad7ybGHGccgetUxXIZtBVIoBIN9OVRcCDx3fOr0d9sjXZjkI-6gYMaAoNZEALw_wcB.

***

[1] Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, dyrektywy SUP, ang. single-use plastics.

[2] Art. 9 ust. 1 tej dyrektywy.