6 kwietnia 2022 roku odbędzie się konferencja tematyczna organizowana w ramach VII Toruńskiego Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zostaną na niej omówione najważniejsze orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących podatków pośrednich w polskich sądach.

W konferencji, jak co roku, weźmie udział Tomasz Michalik, doradca podatkowy, partner i Szef Zespołu VAT MDDP, który z dr Romanem Wiatrowskim, sędzią NSA, porozmawia o proporcjonalności sankcji w kontekście wyroku TS UE z 15.04.2021 r. w sprawie Grupy Warzywnej Sp. z o.o. (C‑935/19).

Toruński Przegląd Orzecznictwa Podatkowego to jedno z największych wydarzeń podatkowych w Polsce. Gromadzi czołowych przedstawicieli środowisk naukowych, sędziów, doradców podatkowych, radców prawnych oraz pracowników organów podatkowych, w tym Ministerstwa Finansów.

Tegoroczna konferencja została podzielona na trzy cykle tematyczne, które uzupełnią tematykę konferencji głównej.

 

Więcej informacji oraz harmonogram wydarzenia dostępny jest na stronie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: https://www.law.umk.pl/osf/konferencje/torunski-przeglad-orzecznictwa-podatkowego/2022-2/informacje-organizacyjne/

Zapraszamy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz