kasy fiskalne

WAŻNY TERMIN – PRZYPOMNIENIE - KASY FISKALNE – oświadczenia pracowników obsługujących kasy rejestrujące (fiskalne)

Szanowni Państwo,przypominamy, że do 31 maja 2019 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą ewidencję sprzedaży za pomocą kas fiskalnych muszą zebrać od pracowników obsługujących te kasy, stosowne oświadczenia.

KTO JEST ZOBOWIĄZANY DO DZIAŁANIA?

Podatnicy, którzy prowadzą ewidencję sprzedaży za pomocą kas fiskalnych.

CO NALEŻY ZROBIĆ?

Podatnicy, o których mowa powyżej, muszą pozyskać od pracowników (współpracowników) obsługujących kasy fiskalne oświadczenia o zapoznaniu się z informacją o zasadach prowadzenia ewidencji.

Informacja ta powinna zawierać podsumowanie przepisów o zasadach prawidłowego prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutkach nieprzestrzegania tych obowiązków. Innymi słowy, należy przedstawić pracownikowi ową informację a następnie uzyskać jego oświadczenie o zapoznaniu się z tą informacją.

JAK POWINNO WYGLĄDAĆ OŚWIADCZENIE?

Oświadczenia mają być przygotowane na piśmie w dwóch egzemplarzach – jednym dla podatnika, a drugim dla pracownika – według wzoru określonego w stosownych przepisach. Wzór ten obejmuje także samą informację, z którą pracownik ma się zapoznać. Dla ułatwienia procesu – w załączeniu do niniejszego alertu znajduje się ten dokument.

PODATNICY, KTÓRZY DOPIERO ZACZYNAJĄ PROWADZENIE EWIDENCJI

Podatnik, który rozpoczyna prowadzenie ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej, powinien przed rozpoczęciem jej prowadzenia zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję z informacją o:

  • zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego,
  • oraz skutkach ich nieprzestrzegania.

PODSTAWA PRAWNA OBOWIĄZKU

Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r., tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 816.

Pliki do pobraniaZałącznik do alertu

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z naszymi ekspertami, lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz