wniosek o interpretacje

Od 30 kwietnia 2019 roku obowiązuje nowy przepis Ordynacji podatkowej dotyczący indywidualnych interpretacji podatkowych.

CO SIĘ ZMIENIŁO?

W sytuacji, w której wniosek o indywidualną interpretację podatkową dotyczy transakcji:

1. mającej skutki transgraniczne lub

2. transakcji z udziałem podmiotów:

  • mających miejsce zamieszkania/siedzibę poza Polską,
  • prowadzących działalność gospodarczą poza Polską za pośrednictwem zagranicznego zakładu i transakcja dotyczy tego zakładu lub
  • będących stronami transakcji, zespołu transakcji lub uczestnikami zdarzenia mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w więcej niż jednym państwie lub terytorium,

obowiązkowym elementem wniosku jest wskazanie (odpowiednio):

  • państwa lub terytorium miejsca zamieszkania osoby fizycznej będącej stroną transakcji,
  • danych identyfikujących osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, w tym państwa lub terytorium ich siedziby, zarządu lub położenia tego zagranicznego zakładu, lub państwa lub terytorium, w których te skutki transgraniczne wystąpiły lub mogą wystąpić.

Obowiązek ten nie dotyczy wniosków o indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące podatku akcyzowego oraz VAT oraz sytuacji, gdy interpretacja odnosi się wyłącznie do indywidualnej sprawy osoby fizycznej.

JAKIE SĄ KONSEKWENCJE BRAKU INFORMACJI O KONTRAHENCIE?

Wniosek o interpretację, w którym nie zostaną podane ww. informacje zostanie przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej pozostawiony bez rozpatrzenia. Nie wyklucza to możliwości złożenia ponownego wniosku lub jego uzupełnienia przed otrzymaniem postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

JAKIE SĄ KONSEKWENCJE BŁĘDNEJ INFORMACJI?

Ochrona wynikająca z zastosowania się do interpretacji indywidualnej będzie dotyczyła transakcji, zespołu transakcji lub innego zdarzenia w zakresie, w jakim we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zostały wskazane państwa, terytoria i dane, o których mowa powyżej.

Pliki do pobrania

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z naszymi ekspertami, lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz