Transakcje kapitałowe, nieodpłatne świadczenia, refaktury, restrukturyzacje – te zagadnienia budzą wiele wątpliwości u podatników w odniesieniu do obowiązków z zakresu cen transferowych m.in.:

1. Czy tego rodzaju transakcje podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu?

2. Jakie progi dokumentacyjne obowiązują dla tego typu transakcji?

3. Jak określić wartość tych transakcji na potrzeby ustalenia obowiązku dokumentacyjnego?

4. W jaki sposób przeprowadzić analizę cen transferowych dla tego typu transakcji?

5. Jak zaraportować takie transakcje w formularzu TP-R?

Odpowiedzi na te pytania są kluczowe, aby prawidłowo wypełnić obowiązki dokumentacyjne. Jest to szczególnie istotne z uwagi na to, że od 2019 r. kierownik jednostki odpowiada pod rygorem KKS za złożenie oświadczenia, w którym oświadczy nie tylko, że dokumentacja cen transferowych została sporządzona, ale również, że ceny we wszystkich dokumentowanych transakcjach zostały ustalone na warunkach rynkowych.

W programie spotkania

1. Transakcje kapitałowe:

 • przykłady transakcji kapitałowych,
 • analiza obowiązku dokumentacyjnego,
 • jaki próg dokumentacyjny zastosować?
 • jak przygotować analizę cen transferowych?

2. Refaktury i nieodpłatne świadczenia:

 • przykłady transakcji stanowiących refaktury i nieodpłatne świadczenia,
 • obowiązki dokumentacyjne – jak przygotować dokumentację i analizę zgodności dla tego rodzaju transakcji,
 • konsekwencje nieodpłatnych świadczeń na gruncie cen transferowych i podatku CIT,
 • przykłady transakcji – interpretacje i wyroki organów podatkowych.

3. Restrukturyzacje:

 • kiedy mamy do czynienia z restrukturyzacją?
 • czy restrukturyzację można w ogóle wycenić?
 • restrukturyzacje a obowiązki dokumentacyjne.
Prelegenci
Rejestracja
Zapisz się na webinar

Gdyby chcieli Państwo wziąć udział w kolejnych spotkaniach zapraszamy do zapisu na nasz newsletter:

Zapisz się na Newsletter