WEBINAR - Płatności zagraniczne dzisiaj - perspektywa podatkowa

Trwająca epidemia i lockdown stawiają przed spółkami jeszcze większe wymagania w ramach prowadzonej działalności. Obowiązują umowy, z których wynika konieczność ponoszenia płatności, zarówno na rzecz krajowych, jak i zagranicznych kontrahentów.  Bezpieczne podatkowo rozliczenie tych drugich płatności wymaga spełnienia szeregu wymogów, co w czasach pracy zdalnej, w warunkach online może być szczególnie trudne. Co więcej, część firm, w obliczu potencjalnych trudności płynnościowych, rozważa możliwość skorzystania z ulg podatkowych przewidzianych dla spółek w kłopotach, również w odniesieniu do podatku u źródła (WHT).

W programie spotkania
 1. Płatności zagraniczne w dobie kryzysu:
 • Wymogi dokumentacyjne – ak je spełnić w aktualnej sytuacj
 • Możliwości zastosowania ulg w spłacie podatków
 • Wpływ dokonywania płatności zagranicznych (np. dywidendowych) na możliwość skorzystania z pomocy w ramach tzw. tarczy antykryzysowej
 • Odpowiedzialność karna skarbowa w czasach pandemii
 1. WHT 2019 półtora roku później – co już wiemy
 • Praktyka stosowania nowych regulacji
 • Najnowsze interpretacje i orzecznictwo w sprawach podatku u źródła
 1. Płatności na rzecz grupy a ceny transferowe – czy nadzwyczajne okoliczności uzasadniają nadzwyczajne warunki?
 • Jak dbać o rynkowość rozliczeń?
 • Możliwość skorzystania z przepisów „safe harbour”
 • Jak zapewnić bezpieczeństwo rozliczeń „niematerialnych” i finansowych z perspektywy cen transferowych?
Prelegenci

Gdyby chcieli Państwo wziąć udział w kolejnych spotkaniach zapraszamy do zapisu na nasz newsletter:

Zapisz się na Newsletter