Wróciła rzeczywista dwuinstancyjność

Od 1 lipca 2023 r. odwołania od decyzji naczelników urzędów celno-skarbowych ponownie rozpatrują dyrektorzy izb administracji skarbowej. Wcześniej, przez ponad sześć lat, zajmowali się tym naczelnicy.

Nie można wykluczyć, że jednym z istotnych powodów, które doprowadziły do nowelizacji przepisów, była okoliczność, że sądy administracyjne coraz częściej twierdziły, że przepisy uniemożliwiały wydanie przez naczelnika UCS – działającego jako organ II instancji – rozstrzygnięcia uchylającego decyzję I instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia. To znacząco ograniczało możliwości działań po stronie naczelnika UCS jako organu odwoławczego oraz mogło prowadzić do coraz większej liczby decyzji uchylonych przez sądy administracyjne. Nie mogło to zatem zostać niezauważone przez Ministerstwo Finansów.

Wprowadzona zmiana może mieć również związek z planowanymi zmianami w systemie kontroli i postępowań podatkowych. Ministerstwo Finansów bowiem od dłuższego czasu przymierza się do zlikwidowania kontroli podatkowych (prowadzonych przez naczelników urzędów skarbowych) i rozszerzenia zakresu stosowania kontroli celno-skarbowych (prowadzonych przez naczelników UCS). Być może zmiana ta ma zatem na celu odciążenie części pracowników UCS – tak aby urzędnicy pracujący w tych urzędach mogli w większym stopniu skupić się w przyszłości na prowadzeniu kontroli celno-skarbowych.

Być może za zmianą stała również konieczność ujednolicenia stanowiska prezentowanego przez organy II instancji. Dyrektorzy izb administracji skarbowej rozpatrują w II instancji większy zakres spraw niż naczelnicy UCS, przez co ich perspektywa jest szersza i dzięki temu mogą bardziej zadbać o zniwelowanie rozbieżności w rozstrzygnięciach zapadających w sprawach odwoławczych – zauważa Jakub Warnieło, starszy menedżer, doradca podatkowy w MDDP.

******

#WIĘCEJ w Dzienniku Gazecie Prawnej >

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/9296091,wrocila-rzeczywista-dwuinstancyjnosc.html.