WSA w sprawie połączenia spółek

Zespół MDDP odniósł kolejny sukces! WSA w Gorzowie Wielkopolskim podzielił argumentację MDDP, iż połączenie spółki komandytowej ze spółką jawną, w wyniku którego powstaje nowa sp. z o.o, nie jest uregulowane wprost w ustawie o CIT, a tym samym majątek uzyskany przez sp. z o.o. w wyniku połączenia, który utworzy jej kapitał zakładowy lub który częściowo zostanie alokowany na kapitał zapasowy nie powinien stanowić dla sp. z o.o. przychodu podatkowego na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 4 i 11 ustawy o CIT.

W ramach projektu uzyskana została także pozytywna interpretacja podatkowa dla wspólników łączących się spółek, zgodnie z którą takie połączenie jest dla nich neutralne w PIT.

Wyrok WSA jest pierwszym wyrokiem w takiej sprawie w Polsce! Sprawę z ramienia MDDP prowadził Łukasz Kosonowski oraz Teresa Nowicka.