Wydłużenie terminów wpłaty zaliczek na PIT i zryczałtowany podatek dochodowy

1 czerwca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego [Rozporządzenie].

Rozporządzenie przewiduje:

  1. Przedłużenie terminu na wpłatę zaliczek na podatek pobranych przez płatników w marcu i kwietniu 2020 r.

Na mocy art. 52o ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych termin na wpłatę zaliczek na podatek/zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów:

  • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników;
  • ze świadczeń dokonywanych z tytułu umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych

– podlegał przesunięciu do dnia 1 czerwca 2020 r.

Rozporządzenie wydłuża termin na wpłatę:

  1. do 20 sierpnia 2020 r. w odniesieniu do zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych przez płatników w marcu 2020 r.,
  2.  do 20 października 2020 r. w odniesieniu do zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych przez płatników w kwietniu 2020 r.

Jedynym warunkiem dla skorzystania z tego przedłużenia jest poniesienie przez płatnika „negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19”.

  1. Przedłużenie terminu na wpłatę zaliczek na podatek pobranych przez płatników w maju 2020 r.

Zaliczki na podatek/zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy, umów zlecenia, umów o dzieło, praw autorskich pobrane przez płatników od podatników w maju 2020 r. podlegają wpłacie do 20 grudnia 2020 r.

Podobnie jak w przypadku marca oraz kwietnia 2020 r. przesunięcie terminu wpłaty zaliczek na podatek/zryczałtowanego podatku dochodowego za miesiąc maj 2020 r. dotyczy wyłącznie płatników, którzy ponieśli „negatywne konsekwencje z powodu COVID-19”.

_________

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Anna Misiak anna.misiak@mddp.pl tel. +48 22 322 68 88

Rafał Sidorowicz rafal.sidorowicz@mddp.pl tel. +48 22 322 68 88

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

Pliki do pobrania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz