Wymogi podatkowe dotyczące analiz porównawczych dla transakcji z podmiotami powiązanymi

Analizy porównawcze służą do obrony rynkowego poziomu stosowanych cen w rozliczeniach z podmiotami powiązanymi. To właśnie w nich organy podatkowe najczęściej szukają elementów do podważenia i doszacowania dodatkowego zobowiązania podatkowego.

Wobec tego, analizy porównawcze, jako nieodłączna część dokumentacji cen transferowych, są pod szczególną „lupą organów”. Bowiem organy wszczynając kontrole w zakresie cen transferowych najczęściej podważają właśnie ten element.

Jako dobry przykład może posłużyć wyrok WSA w Lublinie z 15 czerwca 2022 r. (I SA/Lu 190/22), z którego można wywnioskować, że organ w trakcie kontroli zakwestionował rynkowość dokonywanych przez spółkę rozliczeń z tytułu nabywania licencji na znak towarowy, podważając wyniki posiadanej przez spółkę analizy porównawczej.

Wśród głównych zarzutów dotyczących analizy porównawczej pojawiły się:

  • niewłaściwy dobór próby;
  • nieprawidłowo przyjęte kryterium geograficzne;
  • nieprawidłowa selekcja umów.

Co istotne był to wyrok niekorzystny z perspektywy podatnika ponieważ WSA, po rozpoznaniu sprawy, podzielił stanowisko organu podatkowego w zakresie zarzutów do analizy porównawczej oraz potwierdził zasadność przeprowadzonego przez organ doszacowania dochodu spółki i zobowiązania z tytułu podatku CIT.

Tym samym można wywnioskować, że posiadanie jakiejkolwiek analizy porównawczej może okazać się niewystarczające dla podatnika podczas kontroli ze strony organów podatkowych. Warto podkreślić, że tylko wysokiej jakości analiza porównawcza zmniejsza ryzyko potencjalnego doszacowania dodatkowego zobowiązania podatkowego przez organ podatkowy.

***

#WIĘCEJ na ten temat w artykule Agnieszki KrzyżaniakMałgorzaty Stachyry w dzienniku Rzeczpospolita >
https://www.rp.pl/podatki/art39722851-wymogi-podatkowe-dotyczace-analiz-porownawczych-dla-transakcji-z-podmiotami-powiazanymi.