Zmiany w prawie

Wyższe odsetki od zaległości podatkowych

Rada Polityki Pieniężnej podczas posiedzenia, które odbyło się 8 czerwca 2022 r., podjęła decyzję o kolejnym podwyższeniu stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego. Stopa została podwyższona do poziomu 6,50% (wzrost o 0,75 pkt proc.). Zmiana wpływa na wysokość stawki odsetek od zaległości podatkowych, która po piątej podwyżce w tym roku kształtuje się już poziomie 15% i obowiązuje od 9 czerwca 2022 r.

Znaczenie w VAT

Wyższa stawka odsetek od zaległości podatkowych wiąże się z większym obciążeniem dla podatnika, który niewłaściwie rozpoznał obowiązek podatkowy lub musi dokonać korekty rozliczenia w związku z korektą faktury. Obowiązujące regulacje, wprowadzone pakietem zmian w ramach tzw. SLIM VAT 2 dotyczące rozliczania faktur korygujących sprzedaży i zakupów lokalnych, mogą wiązać się z powstawaniem zaległości podatkowych. Przykładem są dość skomplikowane regulacje dotyczące rozliczania faktur korygujących po stronie podatku naliczonego.

 

Autor: Joanna Ryś-Bednarczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz